O združení


  Občianske združenie Dom pátra Pia chce vyvíjať podobné aktivity pomoci blížnemu ako páter Pio, ktorý v roku 1956 založil v talianskom meste San Giovanni Rotondo nemocnicu - Domov úľavy pre trpiacich -  s 1200 lôžkami.
  Občianske združenie Dom pátra Pia bolo založené v roku 2005 jeho cieľom okrem iných aktivít je usilovať sa o vybudovanie a prevádzkovanie hospica, zakúpenie pojazdného hospica na pomoc ľuďom v domácej starostlivosti v obciach blízko Košíc, zabezpečenie bezplatnej právnej pomoci občanom a zriadenie vlastnej lekárne pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva.