Články


   Páter Pio povedal:"Keď zomriem, poprosím Pána, aby mi dovolil zostať na prahu neba. Nevojdem doň, kým tam nedôjde posledné z mojich duchovných detí." Neobyčajný prísľub, a to aj preto, že pre toho, kto chce byť jeho duchovným dieťaťom, stačí, ak sa nanovo zriekne hriechu, bude sa snažiť nasledovať príklad pátra Pia a zapojí sa do večernej modlitby posvätného ruženca, ktorá denne od 20.30 hod. do 21.00 hod., spája veľkú rodinu ctiteľov rehoľníka z Pietrelciny.

(z knihy: Andrea Tornielli, Tajomstvo pátra Pia a Karola Wojtylu)
 
______________________________________________________________

  Keď sa Ján Pavol II. v roku 1948 stretol s pátrom Piom, opýtal sa ho, ktorá zo stigiem mu spôsobuje najväčšiu bolesť. Dostal odpoveď: "Najviac ma bolí rana na pleci". Svätý Bernard z Clairvaux sa počas modlitby opýtal Ježiša, aká bola najväčšia bolesť, ktorú fyzicky pociťoval pri svojom umučení. Dostal odpoveď: "Mal som ranu na pleci, hlbokú tri palce. Pri nesení kríža sa mi odhalili tri kosti: táto rana mi spôsobovala najväčšiu bolesť a utrpenie. Ľudia o nej nevedeli. Ale ty to povedz verným kresťanom. Vedz, že ak ma poprosíte o akúkoľvek milosť v mene tejto rany, dostanete ju. A všetkým, ktorí si ma budú ctiť z lásky k nej a pomodlia sa každý deň tri razy Otčenáš, tri razy Zdravas, Mária a tri razy Sláva Otcu, odpustím všedné hriechy a nebudem pamätať na smrteľné. Nezomrú náhlou smrťou a vo chvíli smrti k nim prídem s preblahoslavenou Pannou a dosiahnu milosť a milosrdenstvo."

(z knihy: Andrea Tornielli, Tajomstvo pátra Pia a Karola Wojtylu)